Centido
Välkommen till Centido! IT-specialister på kundnytta, med fokus på försäkringsbranschen.

PP Pension tecknar avtal med Centido

2006-05-23 21:48

PP Pension Försäkringsförening vänder sig till personer som arbetar inom eller med media och information. Förutom förvaltning av den kollektiva tjänstepensionen ITP, erbjuder PP Pension också individuella tjänstepensioner och privat pensionssparande.

Från och med 1 september 2006 kommer Centido att bistå PP Pension med komptens vid förvaltning och vidare utveckling av befintliga försäkringssystem avseende individuella traditionella försäkringar respektive ITP-försäkringar.