Centido
Välkommen till Centido! IT-specialister på kundnytta, med fokus på försäkringsbranschen.

Ny medarbetare hos Centido

2007-08-29 13:45

Centido har ytterligare förstärkt sin kompetens inom försäkringsvärlden genom att knyta till sig Andreas Eklund. Andreas kommer närmast från Förenade Liv Gruppförsäkring AB, där han varit delaktig i totalansvaret för IT-frågor samt, som projektledare deltagit i utvecklingen av ett nytt skadesystem. Vi hälsar Andreas varmt välkommen till Centido.