Centido
Välkommen till Centido! IT-specialister på kundnytta, med fokus på försäkringsbranschen.

Bliwa förlänger avtal med Centido

2004-12-06 08:00

Bliwa Livförsäkring har specialiserat sig på gruppförsäkring
och har mer än 50 års branscherfarenhet.

Centido AB har under 2004 bistått Bliwa med specialistassistans avseende i första hand OLIV-systemet.
Bliwa väljer nu att förlänga detta avtal under 2005.

Under våren kommer även omfattningen av detta avtal att utökas
då Centido ska anpassa OLIV-systemet för administration av inkomstförsäkring.

Läs nyhet från Bliwa.