Centido
Välkommen till Centido! IT-specialister på kundnytta, med fokus på försäkringsbranschen.

LRF Försäkring tecknar avtal med Centido

2005-03-24 10:45

Sedan många år har LRF verkat för att ge Sveriges lantbrukare ett bättre försäkringsskydd. Det har skett genom att påverka lagstiftningen och genom att samarbeta med andra aktörer. Idag har LRF en egen försäkringsverksamhet, LRF Försäkring, som formellt sett består av två bolag.

Från och med 1 april 2005 kommer Centido AB att bistå med specialistkompetens vad avseer LRF Försäkrings Winsure system. Centido AB kommer att fungera som ett bollplank mot LRF Försäkrings egna IT-avdelning men kan också rycka in om ett utökat resursbehov uppstår.