Centido
Välkommen till Centido! IT-specialister på kundnytta, med fokus på försäkringsbranschen.

Förenade Liv Gruppförsäkring AB tecknar avtal med Centido

2005-02-21 09:00

Förenade Liv Gruppförsäkring AB, som är ett helägt dotterbolag i Folksam Gruppen, har specialiserat sig på gruppförsäkringar och tjänstepensioner inom tjänstemannaområdet. Centido AB har sedan 1 januari, 2003 bistått Förenade Liv med förvaltning och utveckling av OLIV systemet. Nu ska Förenade Liv bygga in funktionalitet för skadereglering i OLIV systemet och väljer Centido AB som leverantör.