Centido
Välkommen till Centido! IT-specialister på kundnytta, med fokus på försäkringsbranschen.

Skandia tecknar avtal med Centido

2004-12-30 13:04

Företag, organisationer och föreningar kan teckna gruppavtal med Skandia för att erbjuda förmånliga försäkringslösningar till sina anställda/medlemmar.

Försäkringsaktiebolaget Skandia väljer Centido AB som leverantör för systemutveckling inom systemen Olivia och Fason försäkring samt för stöd av Skandias systemutvecklare. Olivia är ett system för administration av gruppförsäkringar och Fason försäkring är ett system för administration av Skandias privatvårds produkter.