Centido
Välkommen till Centido! IT-specialister på kundnytta, med fokus på försäkringsbranschen.

Centido förstärker

2011-06-24 11:15

Centido har förstärkt sin kompetens inom .NET och försäkringsvärlden genom att anställa Andreas Wijnvoord och Sven-Ove Alvarsson.


Andreas
kommer närmast från Miconagruppen, där han har arbetat som Systemutvecklare inom .NET-platformen. Andreas har i tidigare uppdrag jobbat inom sakförsäkringsbranschen och har ett tydligt fokus på arkitektur och agil systemutveckling.

 

Sven-Ove kommer närmast från Logica och har en lång erfarenhet av både konsultverksamhet och försäkring.  I grunden är Sven-Ove en systemutvecklare men har erfarenhet som IT-arkitekt, konstruktionsansvarig, utredare mm. Sven-Ove har en förmåga att hitta lösningar då problem uppstår!

 

Vi hälsar Andreas och Sven-Ove varmt välkomna till Centido!