Centido
Välkommen till Centido! IT-specialister på kundnytta, med fokus på försäkringsbranschen.

Kundnytta som specialistkunskap

Vi på Centido är inte ganska bra på väldigt mycket. Vi är snarare väldigt bra på det vi är specialiserade på. Vår kompetensnivå för att driva, utveckla eller förvalta projekt är hög. Vi åtar oss endast sådana uppdrag där vi vet att vi kan tillföra verkliga värden och medverka till att projekten blir lyckosamma.

Vi har höga krav på de personer vi rekryterar, vilket medför att vi växer långsamt, men med bibehållen kvalitet.

Vi ställer medvetet lägre krav än branschen i övrigt på företagets mål om tillväxt, vinst och beläggningsgrad, för att kontinuerligt kunna lägga tid på våra konsulters egna utbildning och utveckling.

Ännu en del i vår fokusering på Kundnytta.