Centido
Välkommen till Centido! IT-specialister på kundnytta, med fokus på försäkringsbranschen.

Kundnytta som prismodell

Balansen mellan fast pris och löpande räkning är en fråga om vilken part som skall bära risken i ett IT-projekt. Tack vare Centidos djupa kunskap om och långa erfarenhet av olika försäkringssystem är vi beredda att ta en större risk och därmed, då så är möjligt, utföra våra uppdrag på fast pris.

Våra belöningssystem styrs av hur nöjda våra Kunder är, inte av hur mycket vi debiterar eller Centidoaktiens utveckling.

Att hålla resultat och kostnad inom satta ramar är en väsentlig del av vad vi kallar Kundnytta.