Centido
Välkommen till Centido! IT-specialister på kundnytta, med fokus på försäkringsbranschen.

Kundnytta som affärsmodell

Centidos hela affärsmodell grundar sig på att producera största möjliga affärsnytta för sina Kunder. Därför är hela bolagets strategi, tillväxtmål, finansiella, organisatoriska och operationella mål, personalpolitik och avtalsutformning anpassade för att sätta Kundnyttan i centrum.

På kort sikt kan detta medföra att Centido växer långsammare och med lägre direkt lönsamhet än som annars varit möjligt, men vi är övertygade om att vårt tänkande skapar en långsiktig, stabil utveckling, där långa uppdrag hos viktiga Kunder i en långsiktig försäkringsbransch kommer att visa sig fördelaktigt, både för Centido och dess Kunder.