Centido
Välkommen till Centido! IT-specialister på kundnytta, med fokus på försäkringsbranschen.

Systemutveckling

Centidos konsulter förstår innebörden att leverera verklig kvalité i de lösningar som vi levererar. Vi åstadkommer detta genom vårt testdrivna synsätt på utveckling. Detta innebär att de lösningar som vi levererar har från grunden designats för att vara automatiskt testbara. Detta för att säkerställa kvalitén och förvaltningsbarheten men även för att förbättra möjligheten att vidareutveckla lösningen i framtiden. Tack vare ett stort Försäkringskunnande kan Centido tillföra mer till ett utvecklingsprojekt ju tidigare vi blir involverade.