Centido
Välkommen till Centido! IT-specialister på kundnytta, med fokus på försäkringsbranschen.

Förvaltning

Centido åtar sig alla typer av förvaltningsuppdrag. Det kan vara allt från ”stand-by”-avtal där vi rycker in vid tillfälliga belastningstoppar eller akuta problemsituationer till totalansvar för hela applikationen, inklusive drift. Våra flexibla avtalsformer medger att varje Kund kan utforma sin relation till Centido på optimalt sätt.