Centido
Välkommen till Centido! IT-specialister på kundnytta, med fokus på försäkringsbranschen.

Försäkringssystem utvecklade i Progress

Under de senaste tio åren har ett relativt stort antal försäkringssystem byggts med hjälp av utvecklingsverktyget Progress, eller baserat sig på ”standardprodukter” i denna miljö.

Flera av Centidos medarbetare har från början av sina yrkeskarriärer arbetat med Progressbaserade försäkringssystem. Vi är kunniga i dom flesta moderna IT-miljöer, men här känner vi oss särskilt hemmastadda.

Vi vågar påstå att det finns få konsultföretag som kan erbjuda en så omfattande expertis i denna speciella nisch, som Centido. Detta ger oss möjlighet att erbjuda alla former av support, från att stå beredda att rycka in vid behov, till att ta ett totalt förvaltnings- och utvecklingsansvar.

Kontakta oss gärna, så diskuterar vi hur Centido kan hjälpa Er med Era Progressystem!