Centido
Välkommen till Centido! IT-specialister på kundnytta, med fokus på försäkringsbranschen.

Projektledare

Projektledarrollen kräver både administrativ och teknisk kunskap liksom god förståelse för de applikatoriska krav som ställs på projektet. Flera av Centidos medarbetare har stor erfarenhet av att leda olika projekt i utvecklingen av försäkringssystem.

I mindre projekt krävs det dessutom ofta, att projektledaren även har andra roller, t.ex. som systemutvecklare. Vår djupa och breda erfarenhet från flera projekts olika faser gör oss särskilt lämpade för sådana uppdrag.