Centido
Välkommen till Centido! IT-specialister på kundnytta, med fokus på försäkringsbranschen.

Dokument-/Utdatahantering

Försäkringsvärlden kännetecknas bl.a. av ett omfattande pappersflöde. Ett bra exempel är skadereglering, där dokumentflödet kan bestå av allt från förtryckta blanketter till handskrivna lappar.

Stora rationaliseringsvinster finns att hämta genom att automatisera så mycket som möjligt av denna hantering.

Centido har, i flera sammanhang, varit djupt involverade i dess processer och kan bidra med erfarenhet och kunnande som kan spara mycket rutinarbete i Er verksamhet.