Nischkompetenser

Försäkringssystem utvecklade i progress

Under de senaste tio åren har ett relativt stort antal försäkringssystem byggts med hjälp av utvecklingsverktyget Progress, eller baserat sig på ”standardprodukter” i denna miljö.
Flera av Centidos medarbetare har från början av sina yrkeskarriärer arbetat med Progressbaserade försäkringssystem. Vi är kunniga i dom flesta moderna IT-miljöer, men här känner vi oss särskilt hemmastadda.
Vi vågar påstå att det finns få konsultföretag som kan erbjuda en så omfattande expertis i denna speciella nisch, som Centido. Detta ger oss möjlighet att erbjuda alla former av support, från att stå beredda att rycka in vid behov, till att ta ett totalt förvaltnings- och utvecklingsansvar.
Kontakta oss gärna, så diskuterar vi hur Centido kan hjälpa Er med Era Progressystem!

Microsoft .Net

Microsoft .Net Framework är ett ramverk för att utveckla lösningar på Microsoft plattformen. Plattformen innehåller utvecklingsverktyg och komponenter för att effektiv kunna utveckla avancerade lösningar i webbmiljö, traditionella Windows applikationer men även smarta klienter och mobila lösningar.
Centidos konsulter är specialiserade på Microsoft .NET och har lång erfarenhet att utveckla lösningar inom bank och försäkring. Vi jobbar även med fristående produkter som SQL Server, Sharepoint, EPiServer och Biztalk.

Agil systemutveckling

Agil systemutveckling, agile på engelska betyder lättrörlig eller vig. Agil systemutveckling är ett samlingsbegrepp av olika utvecklingsmetoder där scrum är en utav dessa. Gemensamt är att alla är baserade på samma principer och värderingar. Det som för alla dessa metoder tillsammans är ett synsätt av nära samarbete, frekventa avstämningar mellan utvecklare och verksamhet.
Vi på Centido ser den verkliga verksamhetsnyttan med att jobba med agila metoder där verksamheten får ett stort inflyttande att påverka och förändra prioriteringar löpande och genom det se till att mest kraft och engagemang läggs på den funktionalitet som ger störst affärsvärde.

Dokument-/Utdatahantering

Försäkringsvärlden kännetecknas bl.a. av ett omfattande pappersflöde. Ett bra exempel är skadereglering, där dokumentflödet kan bestå av allt från förtryckta blanketter till handskrivna lappar.
Stora rationaliseringsvinster finns att hämta genom att automatisera så mycket som möjligt av denna hantering.
Centido har, i flera sammanhang, varit djupt involverade i dess processer och kan bidra med erfarenhet och kunnande som kan spara mycket rutinarbete i Er verksamhet.