Vi erbjuder

Vi erbjuder kvalificerade tjänster inom IT och försäkring. På Centido har vi IT- och verksamhetskompetens inom försäkring som går både djupt och brett genom hela utvecklingskedjan. Vi levererar både specialinsatser och helhetsåtaganden.  
 
För oss är det viktigt att leverera rätt kompentens och hög kvalitet!  

Arkitektur

Rollen som systemarkitekt kräver en ingående kunskap och förståelse för kundens verksamhet och IT-miljö. 
Vår verksamhetskunskap och förståelse för användarnas krav och önskemål gör att vi är särskilt lämpade som systemarkitekter. Vi har erfarenhet från många olika utvecklingsprojekt och förmåga att hitta den optimala systemlösningen och undvika misstag som annars kan fördröja och fördyra projekten. Våra arkitekter är professionella med en teknisk bakgrund som utvecklare i grunden. 

Systemutveckling

En bred kompetens är inte alltid tillräcklig. Ofta krävs kunnande på djupt detaljerad nivå. Centido har sådan kompetens inom IT, försäkring och försäkringssystem. Från idé till implementation. Vi följer branschens bästa praxis och agila metoder för att leverera robusta, skalbara och användarvänliga applikationer. Vi hjälper er från start till mål och vidare.

Ledning och styrning

Projektledarrollen kräver både administrativ och teknisk kunskap liksom god förståelse för de applikatoriska krav som ställs på projektet. Våra projektledare har stor erfarenhet av att styra och leda. 
   
Våra tekniska projektledare har bred kunskap om de olika tekniska miljöer, verktyg och utmaningar som kan förekomma i ett projekt. Erfarenheter från tekniska roller i utvecklingsfaserna innebär god inblick i hur försäkringssystemen fungerar och den tekniska arkitekturen. 
  
Våra scrum masters ser till att teamen är fullt fungerande, produktiva och eliminerar hinder samt att kommunikationen inom teamet, mot produktägare och verksamhet fungerar.  

Nearshoring & Outsourcing 

Centido åtar sig alla typer av förvaltningsuppdrag. Det kan vara ”stand-by”-avtal där vi rycker in vid tillfälliga belastningstoppar eller akuta problemsituationer till att vi tar ansvar för hela applikationen, inklusive drift. Vi kan erbjuda er skräddarsydda lösningar och med vår spetskompetens inom försäkring och IT blir vårt erbjudande ett intressant alternativ för er! 

Test

Våra testare och testledare har lång erfarenhet av att själva arbeta som utvecklare eller specialister i projekt och förvaltning. Det gör att de har en mycket god förståelse för helheten i ett utvecklingsprojekt och att de kan planera och följa upp testarbetet i nära samarbete med utvecklarna och se till att leveransen möter kraven. Genom effektiv kravställning och att testa tidigt skapas förutsättningar för kvalitet, säkerhet och time to market. Våra testare har kompetens för att testa allt ifrån de minsta beståndsdelarna av ett program till end-to-end tester av stora system.

krav

Våra kravanalytiker är experter på att samla in behov, tankar, detaljer och önskemål från olika intressenter och bryta ner dem till tydliga krav på en detaljnivå som möjliggör systemdesign. Krav förändras över tid och då det är viktigt att aktivt arbeta med att anpassa och uppdatera dessa iterativt för att säkerställa att de är mätbara, spårbara och kopplade till affärsbehov. Våra kravanalytiker säkerställer att det är de verkliga behoven som tas fram och dokumenteras för en framgångsrik systemutveckling.