Konsultroller​

Projektledare

Projektledarrollen kräver både administrativ och teknisk kunskap liksom god förståelse för de applikatoriska krav som ställs på projektet. Flera av Centidos medarbetare har stor erfarenhet av att leda olika projekt i utvecklingen av försäkringssystem.
I mindre projekt krävs det dessutom ofta, att projektledaren även har andra roller, t.ex. som systemutvecklare. Vår djupa och breda erfarenhet från flera projekts olika faser gör oss särskilt lämpade för sådana uppdrag.

Systemarkitekter

Rollen som systemarkitekt kräver en ingående kunskap om och förståelse för den verksamhet som det blivande systemet skall stödja.
Centidos försäkringskunnande och förståelse för användarnas krav och önskemål gör några av oss särskilt lämpade som systemarkitekter. Vi kan utnyttja vår erfarenhet från många olika utvecklingsprojekt till att hitta den optimala systemlösningen och undvika de misstag som annars kan fördröja och fördyra projekten.

Tekniska projektledare

Att arbeta som teknisk projektledare kräver bred kunskap om de olika tekniska miljöer, verktyg och möjligheter som kan förekomma i ett projekt. Det kräver dessutom ett rikt kontaktnät bland leverantörer av såväl hård- som mjukvara.
Centidos medarbetare har alla många års erfarenhet i databranschen och i enlighet med bolagets policy vidareutvecklar vi kontinuerligt detta kunnande. Vårt kunnande om t.ex. ”färdiga” programvaruprodukter specialutvecklade för försäkringsbranschen, kan spara tid och pengar i utvecklingsarbetet.

Specialiserade systemutvecklare

En bred kompetens är inte alltid tillräckligt. Ibland krävs kunnande på djupt detaljerad nivå. Centido har sådan kompetens, t.ex. vad gäller dokumenthantering och utdatasystem, två viktiga komponenter i försäkringssystem.

Vi åtar oss att bistå Era egna systemutvecklare med vår specialistkunskap när så erfordras.

Scrum master

En scrum master skall se till att teamet är fullt fungerande och produktivt, eliminera hinder, säkerställa att scrums värderingar och principer följs. En annan viktig framgångsfaktor för en scrum master är att främja kommunikationen inom teamet, mot produktägare samt verksamhet.

Flera av Centidos medarbetare har idag stor erfarenhet av att jobba med agil systemutveckling, scrum och innehar SCM certifiering från Agile Alliance.