Kundnytta som…​

Specialisering

Centido är övertygade om att ett stort värde för Kunden ligger i att de konsulter som skall vara med och designa, utveckla, testa och förvalta organisationens IT-stöd, har en gedigen bransch- kunskap.
Centido kan försäkring! Samtliga konsulter i Centido har en lång försäkringserfarenhet , vilket bl.a. innebär att vi behöver en minimal ”startsträcka” när vi tar oss an ett nytt uppdrag. Det innebär dessutom, att ju tidigare vi kan komma in i ett projekt, desto mer kan vi tillföra.
Vår specialisering är en viktig del av den Kundnytta vi sätter i högsätet.

Specialistkunskap

Vi på Centido är inte ganska bra på väldigt mycket. Vi är snarare väldigt bra på det vi är specialiserade på. Vår kompetensnivå för att driva, utveckla eller förvalta projekt är hög. Vi åtar oss endast sådana uppdrag där vi vet att vi kan tillföra verkliga värden och medverka till att projekten blir lyckosamma.
Vi har höga krav på de personer vi rekryterar, vilket medför att vi växer långsamt, men med bibehållen kvalitet.
Vi ställer medvetet lägre krav än branschen i övrigt på företagets mål om tillväxt, vinst och beläggningsgrad, för att kontinuerligt kunna lägga tid på våra konsulters egna utbildning och utveckling.
Ännu en del i vår fokusering på Kundnytta.

Prismodell

Balansen mellan fast pris och löpande räkning är en fråga om vilken part som skall bära risken i ett IT-projekt. Tack vare Centidos djupa kunskap om och långa erfarenhet av olika försäkringssystem är vi beredda att ta en större risk och därmed, då så är möjligt, utföra våra uppdrag på fast pris.
Våra belöningssystem styrs av hur nöjda våra Kunder är, inte av hur mycket vi debiterar eller Centidoaktiens utveckling.
Att hålla resultat och kostnad inom satta ramar är en väsentlig del av vad vi kallar Kundnytta.

Affärsmodell

Balansen mellan fast pris och löpande räkning är en fråga om vilken part som skall bära risken i ett IT-projekt. Tack vare Centidos djupa kunskap om och långa erfarenhet av olika försäkringssystem är vi beredda att ta en större risk och därmed, då så är möjligt, utföra våra uppdrag på fast pris.
Våra belöningssystem styrs av hur nöjda våra Kunder är, inte av hur mycket vi debiterar eller Centidoaktiens utveckling.
Att hålla resultat och kostnad inom satta ramar är en väsentlig del av vad vi kallar Kundnytta.

Kundnytta som…

Ett alternativt designförslag – tycker ni att det blir tydligare som nedan?