Centido
Välkommen till Centido! IT-specialister på kundnytta, med fokus på försäkringsbranschen.

Bliwa tecknar avtal med Centido

2006-12-01 09:00

Bliwa Livförsäkring har specialiserat sig på gruppförsäkring
och har mer än 50 års branscherfarenhet.

Bliwa Livförsäkring väljer Centido AB som leverantör för systemutveckling inom systemet Oliver. Oliver är ett system för skadereglering av gruppförsäkringar.