Centido
Välkommen till Centido! IT-specialister på kundnytta, med fokus på försäkringsbranschen.

Agil systemutveckling

Agil systemutveckling, agile på engelska betyder lättrörlig eller vig. Agil systemutveckling är ett samlingsbegrepp av olika utvecklingsmetoder där scrum är en utav dessa. Gemensamt är att alla är baserade på samma principer och värderingar. Det som för alla dessa metoder tillsammans är ett synsätt av nära samarbete, frekventa avstämningar mellan utvecklare och verksamhet.

Vi på Centido ser den verkliga verksamhetsnyttan med att jobba med agila metoder där verksamheten får ett stort inflyttande att påverka och förändra prioriteringar löpande och genom det se till att mest kraft och engagemang läggs på den funktionalitet som ger störst affärsvärde.