Centido
Välkommen till Centido! IT-specialister på kundnytta, med fokus på försäkringsbranschen.

Microsoft .NET

Microsoft .Net Framework är ett ramverk för att utveckla lösningar på Microsoft plattformen. Plattformen innehåller utvecklingsverktyg och komponenter för att effektiv kunna utveckla avancerade lösningar i webbmiljö, traditionella Windows applikationer men även smarta klienter och mobila lösningar.

Centidos konsulter är specialiserade på Microsoft .NET och har lång erfarenhet att utveckla lösningar inom bank och försäkring. Vi jobbar även med fristående produkter som SQL Server, Sharepoint, EPiServer och Biztalk.