Centido
Välkommen till Centido! IT-specialister på kundnytta, med fokus på försäkringsbranschen.

Länsförsäkringar AB tecknar ramavtal med Centido

2019-11-01 21:00

Centido har fått förnyat förtroende av Länsförsäkringar att levererar IT-konsulter. Centido har sedan 2013 haft ett ramavtal med Länsförsäkringar. Efter en ny upphandling har Länsförsäkringar valt att teckna ett nytt ramavtal med Centido. Vi är stolta över att vara en av 8 leverantörer i Tier 1 som kommer att försörja Länsförsäkringar med erfarna IT-konsulter framöver.