Centido
Välkommen till Centido! IT-specialister på kundnytta, med fokus på försäkringsbranschen.

PP Pension tecknar avtal med Centido AB

2009-08-21 14:15

Från och med 1 september 2009 kommer Centido AB att bistå PP Pension med komptens vid förvaltning och vidare utveckling av befintliga försäkringssystem avseende individuella traditionella försäkringar respektive ITP-försäkringar.