Centido
Välkommen till Centido! IT-specialister på kundnytta, med fokus på försäkringsbranschen.

Collectum tecknar avtal med Centido

2005-08-11 09:00

Collectum administrerar tjänstepensionen ITP för företag, försäkrade och försäkringsbolag. Collectum bildades 2002 på uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK och förmedlar årligen 20 miljarder kronor i premier mellan 27 000 företag och ett tjugotal försäkringsbolag. 1,6 miljoner personer omfattas av tjänstepensionen ITP. Sammanlagt gör de försäkrade 80 000 ITPK-val per år.

Från och med 1 september 2005 bistår Centido Collectum med kompetens vid utvecklingen av ett nytt system. Systemet ska utfärda ett gemensamt värdebesked till alla som omfattas av ITP-planen. Värdebeskedet ger den försäkrade en samlad bild av sin tjänstepension och allmänna pension.